Kasutustingimused

1. Tingimuste ulatus ja kehtivus
1.1. Tingimused kehtivad isiku (edaspidi Klient) ja ostukeskkonna www.gym.ee (edaspidi e-pood) gym.ee (edaspidi Müüja) vahel e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.
1.2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

2. Tooted
2.1. Kaupade hind on eurodes ja sisaldab 20% käibemaksu ilma transpordikuluta.
2.2. Kaupade hind ning saadavus võivad muutuda ette teatamata. Lehekülgedel antud hinnad kehtivad määramata ajaks ja tellides ainult internetipoest. Kaup on Gym.ee Oü omand, kuni kogu kaubasumma on makstud.

3. Toodete eest tasumine
3.1. Tellimuse võib tasuda Internet maksena läbi pangalinkide või ettemaksuna. Keskkonda registreerunud lepingulistel klientidel on võimalik tasuda arve aluse.

4. Kaupade tarnimine
4.1. Saatmisviis: kohale toimetatuna DPD kulleriga. www.gym.ee e-poe tooteid tellides tasub Klient kõik transpordiga seotud kulud. Kui toote erilised omadused (nt.suurus või kaal) seda nõuavad, võidakse tooted saata ka teisel viisil. Sellistest juhtumitest teavitatakse klienti enne saadetise saatmist.
4.2. Tarneaeg on tavapäraselt 5-10 tööpäeva. Laotooted saadetakse koheselt, tellimistoodete tellimisaeg on 2-4 nädalat. Pikema tarneajaga toodetest lepitakse see kliendiga eelnevalt kokku. Kõik järelsaadetised on saatekuludeta.
4.3. Tooted toimetatakse Kliendile DPD kaudu. Järele tulemine ei ole võimalik internetipoest tellides.
4.4. Klient on kohustatud enne tellimuse sooritamist kontrollima esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. Müüja ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.
4.5. Klient saab kauba omanikuks pärast selle eest tasumist.

5. Tellimuste vastuvõtmine
5.1. Tellimuse vastuvõtmisel on vastuvõtjal alati vaja kontrollida pakkide kogus ning et pakend oleks rikkumata. Rikutud või defekti ilmnemisel tuleb paluda paki toojal(autojuhil) teha märge transpordi saatelehele, märke puudumisel paki transportija ei vastuta vigastuste hüvitamise eest. Kui saadetist avades avastatakse puuduvaid /rikutuid tooteid, klient peab koheselt ühendust võtma Gym.ee Oü-ga. Kliendil on e-poest ostetud kaubale alates kauba kättesaamisest 14-päevane lepingust taganemise õigus (edaspidi 14-päevane tagastusõigus) vastavalt allpool toodud lepingutingimustele.
5.2. Ostes e-poest, nõustub Klient tagastusõiguse kasutamiseks järgmiste tingimustega:
5.2.1. Tagastada saab vigastatud või valesti saadetud kaupu 14 päeva jooksul tellimusest. Tagastatav kaup peab olema kasutamata ja originaalpakendis (Klient peab toote originaalpakendi avama ettevaatlikult ja kaupa kahjustamata. Kui pakend ei ole avatav, siis ei pea tagastatav kaup olema originaalpakendis).
5.2.2. Tagastamisõiguse kasutamiseks esitama tagastusavalduse e-posti aadressil info@gym.ee 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest.
5.2.3. Lepingust taganemisel tuleb ostetud asi viivitamatult (kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul) tagastada. Müüja kohustub viivitamatult (kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul) taganemisteate saamisest tagastama Kliendi poolt tasutud summa.
5.2.3. Tagastamisvormi leiad siit.
5.2.4. Tarbijavaidluste komisjon https://komisjon.ee/
5.2.5. Internetipõhine vaidluste lahendamise platvorm.

6. Vastutus ja vääramatu jõud
6.1. Müüja ja Klient vastutavad teineteise ees käesolevate tingimuste rikkumisega teisele poolele tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
6.2. Müüja ei vastuta Kliendile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Müüja ei saanud mõjutada, ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

7. Garantii
7.1 Kui garantii kohta ei ole eraldi märgitud toote kirjelduse juures, on see tavaliselt 1 (üks) aasta (ei puuduta meil müüdavaid kulutooteid).
7.2. Kui tootel ilmneb viga garantiiaja jooksul, võta ühendust Gym.ee Oü-ga e-mailiga info@gym.ee. Garantii tingimuste alla kuuluvad varuosade ja sellega kaasnevad vahetuse kulutused (garantii alla ei kuulu veekahjustused, tulekahju, seadme valest kasutamisest tulenevad, normaalne kulumine või muud vastavad kahjustused ja vead). Täpsemad tootja poolt määratletud garantiitingimused saad koos tootega. Hoia arve alles, see kehtib garantiitunnistusena.

8. Muud tingimused
8.1. Kõiki e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus saadud Kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Müüja ei avalda temale teatavaks saanud andmeid kolmandale osapoolele.
8.2. Kliendi ja Müüja vahel seoses e-poe vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Harju Maakohtusse. Vaidluste ning käesolevates tingimustes mitte välja toodud küsimuste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.
8.3. Gym.ee Oü jätab endale võimaluse vajadusel võtta ühendust kliendiga, et katkestada tellimus segastel juhtudel. Tellimusi ei saadeta välismaale – Orders to foreign countries will not be shipped.